Quảng Ngãi rà soát, cung cấp thông tin về các dự án trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị

Quảng Ngãi rà soát, cung cấp thông tin về các dự án trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị

Quảng Ngãi (TTXVN 4/5)

Ngày 4/5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị trong các năm 2019-2023 theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Theo công văn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung, khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc triển khai thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 tại cơ quan, đơn vị, địa phương, theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an. Các đơn vị báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài chính, chậm nhất đến hết ngày 4/5.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Tài chính chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh để gửi Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an chậm nhất vào ngày 6/5.

Trước đó, ngày 22/4 Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cung cấp chứng cứ, tài liệu. Công văn được gửi trên trục liên thông văn bản điện tử./.

Phạm Cường

Các tin khác