Lào Cai tăng cường quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn tại các cơ sở kinh doanh

Lào Cai tăng cường quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn tại các cơ sở kinh doanh
 
Lào Cai (TTXVN 31/10)

Gần đây, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý địa phương; sử dụng trang phục, hình ảnh chưa phù hợp; vi phạm các quy định về tiếng ồn, thời gian biểu diễn… gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Lào Cai sở hữu nhiều điểm du lịch nổi tiếng với lượng du khách đông đảo cùng hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng ngày càng phát triển sôi động. Nhằm giữ gìn môi trường văn hóa công cộng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn các chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ, vui chơi, giải trí, nhà hàng thực hiện nghiêm Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định pháp luật liên quan.

Theo đó, các địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp theo quy định của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Điều 9) và Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật (Điều 17); tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong thực thi nhiệm vụ quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại địa phương. Đặc biệt, đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm, địa phương cần phát huy vai trò, sự tham gia của hội đồng thẩm định, hội đồng chuyên môn và các cơ quan liên quan.
 
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai đã đề nghị các địa phương chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm tình hình việc thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại địa phương. 

Chính quyền các địa phương chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tuyên truyền về xây dựng, phát triển văn hóa, con người gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phê phán các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, suy thoái về đạo đức, lối sống, những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa./.

Hương Thu

Các tin khác