Khắc phục sai phạm liên quan đến 132 thửa đất tại Phan Thiết, Bình Thuận

Khắc phục sai phạm liên quan đến 132 thửa đất tại Phan Thiết, Bình Thuận

Bình Thuận (TTXVN 29/12)
 
Ngày 29/12, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã ban hành Kế hoạch khắc phục các sai phạm đối với 132 thửa đất tại 3 xã Phong Nẫm, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp trên địa bàn.
 
Theo đó, việc khắc phục vừa phải đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, nhất là quy định của pháp luật về đất đai và dân sự, vừa phù hợp tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất theo các quy định pháp luật; hạn chế thấp nhất khiếu nại, khiếu kiện đông người và ổn định tình hình an ninh - trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phương án, giải pháp xử lý theo thẩm quyền về từng trường hợp cụ thể, riêng biệt đối với từng quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định đối với 132 thửa đất. Việc rà soát, khắc phục các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước đây chưa đúng quy định của pháp luật phải thực hiện khẩn trương, công khai, minh bạch và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Đối với 90 thửa đất đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận không tuyên thu hồi các giấy chứng nhận đã chuyển quyền, do đó không có căn cứ để thu hồi giấy chứng nhận đã chuyển quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về dân sự và đất đai (việc thất thoát ngân sách Nhà nước, các cá nhân có trách nhiệm đã bị xử lý theo bản án của Tòa án và khắc phục hậu quả). Vì vậy, không thu hồi giấy chứng nhận của 90 thửa đất đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 
Đối với 42 thửa đất chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, căn cứ Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết phải hủy toàn bộ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan.
 
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã có công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc ngăn chặn, chuyển quyền sử dụng đất đối với 132 lô đất tại thành phố Phan Thiết. Theo đó, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Sở Tư pháp thực hiện tháo gỡ việc ngăn chặn chuyển quyền sử dụng đất đối với 90 thửa đất đã được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; đồng thời thông báo đến các Phòng công chứng và đơn vị có liên quan thực hiện ngăn chặn giao dịch, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đối với 42 thửa đất còn lại chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất./.
 
Nguyễn Thanh

Các tin khác